Preview Mode Links will not work in preview mode

Vin för Rookies


Feb 6, 2019

Naturvin är något som gästen Daniel inte har så stor koll på. För vad innebär egentligen termen "naturvin"? Hur tillverkas det, hur vet man att det är ett naturvin...och inte minst; hur SMAKAR det? Thomas ger svar på Daniels funderingar och tar även med sig en flaska naturvin att provsmaka.