Preview Mode Links will not work in preview mode

Vin för Rookies


Apr 26, 2019

Vad krävs egentligen för att ett vin skall klassas som ekologiskt? Är det egentligen nyttigare att dricka ekologiskt vin, smakar det annorlunda...och vad innebär egentligen att ett vin är biodynamiskt odlat?