Preview Mode Links will not work in preview mode

Vin för Rookies


Aug 22, 2019

Att odla vindruvor, och göra vin, intill vulkanen Etna? Är det verkligen möjligt? Jodå...och vulkanvin är på stark frammarch popularitetsmässigt. I det här avsnittet berättar vår expert Thomas mer om dessa viner, och vinerna som produceras runt Etna i synnerhet. Hur påverkar t ex den vulkaniska jorden vinets smak? Svaren får du som vanligt i Vin för Rookies.