Preview Mode Links will not work in preview mode

Vin för Rookies


Oct 3, 2019

Anna från Piteå får en lektion av Thomas i Riojaviner som fått lite av en renässans på senare tid. Hör mer om bl a om de olika regionerna i Riojadistriktet, vilka druvor man använder och vad som skiljer de olika klassificeringarna på Riojavin. Och vad är egentligen skillnaden på Riojavinets smak idag jämfört med t ex på 80-talet?