Preview Mode Links will not work in preview mode

Vin för Rookies


Mar 12, 2021

Dagens avsnitt handlar om klimatsmarta vinförpackningar, något som dagens gäst Gustav inte alls tänkt på tidigare. Men vilka slags förpackningar är egentligen klimatsmarta och vilka är sämst? Och hur stor roll spelar en förpackning?