Preview Mode Links will not work in preview mode

Vin för Rookies


Apr 8, 2021

Idag har vi hamnat i vinlandet Tyskland och vi reder ut vem som är Tysklands största kändis, om allt rieslingvin är sött och hur knepiga de tyska vinlagarna egentligen är. Gäst idag är Stanley Wong som till vardags gör dryckesmässor runt om i landet och som har en bakgrund inom restaurang.