Preview Mode Links will not work in preview mode

Vin för Rookies


Jun 17, 2021

Vinvärlden har sett en hel del skandaler under årens lopp, bedrägerier, fusk och försök till genvägar har resulterat i katastrof för enskilda personer, vinregioner och till och för hela vinländer. I det här avsnittet avhandlar vi tre av de mest omtalade skandalerna i modern tid. Gäst i studion är Gustav Åström.