Preview Mode Links will not work in preview mode

Vin för Rookies


Sep 5, 2019

I det här avsnittet blir det fullt fokus på Chiantiviner. Gäst hos Thomas är Stefan Moerker som vill veta mer om de olika typerna av Chianti och hur de skiljer sig i smak. Vi får också veta historien bakom de klassiska bastflaskorna...och vad innebär egentligen DOCG-klassificering av vin?