Preview Mode Links will not work in preview mode

Vin för Rookies

Feb 22, 2019

Pelle Hedlund, som är gäst hos Thomas i detta avsnitt, köper en och annan Amarone vid festliga tillfällen men vill veta mer om vad som är så speciellt med detta vin. Hur tillverkas det och vad passar bäst att dricka det till?


Feb 6, 2019

Naturvin är något som gästen Daniel inte har så stor koll på. För vad innebär egentligen termen "naturvin"? Hur tillverkas det, hur vet man att det är ett naturvin...och inte minst; hur SMAKAR det? Thomas ger svar på Daniels funderingar och tar även med sig en flaska naturvin att provsmaka.